Om Gruppen

Sådan Virker Det Retningslinier:

Som udgangspunkt kan intet ændres i gruppen nogensinde uden at det har været på et Gruppe Samvittigheds Møde.

Vi holder møder ud fra vores møde venlige trinpapirer samt papirer fra Detroit som supplement indimellem (alle de foldere som har været Der findes en løsnings møde papirer)

Ens artet sygdomsbegreb ved 1. Møde i vores gruppe.

Vi holder sociale arrangementer hvor familie er inviteret.

Vigtige ting for os er:
Hjemmegruppe:
Mærkedag/mønter:
Sponsor:
Arbejde med storebog:
Arbejde med de ny:
Man kan kun have en gruppe, som hjemmegruppe, det betyder også at man kun har en stemme i AA.

Det er vigtig at være opmærksom på at hjemmegruppen har ressourcer inden der sættes igang med andet udenfor gruppen.
Storebog studier i fremtiden efter Joe og Charlie model.
Mødeleder er en som har god kendskab til gruppen, og som har været en del af gruppe samvittigheden i længere tid.
Som udgangspunkt sælger vi almindelig Blå bog på møderne, men de andre bøger kan bestilles i gruppen, som hjemtages når der bestilles bøger.

Vi vægter 12 trins arbejde Højt…
Når workshoppen startes, er det vigtig at vi udelukkende arbejder med Sådan Virker Det´s trinpapirer.
Hjemmeside er et vigtig sted hvor vi kan have alle gruppe dokumenter liggende.
Når det er muligt vil vi have plancher med trin, traditioner og koncepter stående på møderne.
En gang om året vil vi holde et gruppe arrangement omkring gruppens rødder/retningslinier så vi alle husker hvor vi kommer fra. Det kan evt. være sammen med gruppens fødselsdag, nærmere kan findes her på side